TÜRK NÖRORADYOLOJİ DİPLOMASI YETERLİK SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

 Türk Nöroradyoloji Diploması” Yeterlik Sınavına Başvuru Şartları

Amaç
Madde 1- Bu çalışma, TNRD'nin ilgili kurulları tarafından "Türk Nöroradyoloji Diploması” almak için yeterlik sınavına başvurabilme şartlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Dayanak
Madde 2-
Kıstaslar belirlenirken, bu diplomayı destekleyen European Society of Radiology, European Board of Radiology, European Society of Neuroradiology ve European Board of Neuroradiology'nin Avrupa Diplomaları kriterleri göz önüne alınmıştır.

Başvuru şartları

Madde 3- İlgili sınava başvuru için ilk şart "Radyoloji Uzmanı” ve TNRD üyesi olmak, aidat borcu bulunmamaktır.

3.1. Başvuru sahibi Türk Nöroradyoloji Diploması Yeterlilik Sınavı kurallarını, TNRD Yeterlilik Kurulunun kararlarının nihai olduğunu kabul ederek bunu başvuru dilekçesinde belirtir.

3.2  İlgili sınava başvuru için temel gereklilikler:

3.2.1 Adaylar dört Türk Nöroradyoloji Temel Kursuna iki dönemi aşmayacak şekilde katılmış olmalıdır. 

3.2.2 Adaylar dört Türk Nöroradyoloji Temel Kursu sonunda yapılan sınavda başarılı olmalıdır.

3.2.3 Adaylar uzmanlık sonrası en az 2 yıl nöroradyoloji alanında çalışmış olmalı ve bunu belgelemelidir. 

3.3. Belgeler: Aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ve asılları başvuru formu ekinde gönderilmelidir.

3.3.1        Tıp Fakültesi Diploması (fotokopi)

3.3.2        Radyoloji Uzmanlık Belgesi (fotokopi)

3.3.3        Türk Nöroradyoloji Diploması Dört Temel Kursu Sınavları başarı belgeleri (fotokopi)

3.3.4        En az 2 yıl uzmanlık sonrası nöroradyoloji alanında çalıştığını belirtir belge (asıl)

3.3.5        Diploma harcının yatırıldığını belirten makbuz fotokopisi