TÜRK NÖRORADYOLOJİ DİPLOMASI” YETERLİK SINAVINA BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Türk Nöroradyoloji Diploması” Yeterlik Sınavına Başvuru Dilekçesi Örneği


 
                                                                                                                        Tarih
 
 
 
Türk Nöroradyoloji Yeterlilik Kurulu Başkanlığına
                                                                        İstanbul
 
 
 
"Türk Nöroradyoloji Diploması” Yeterlik Sınavına Başvuru Şartlarını okudum ve kabul etmekteyim.
 
Başvuru kriterlerini karşılamaktayım. Diploma için gereken dört temel kursa katılarak sınavlarında başarılı oldum. Gerekli tüm evrak ekte arzedilmektedir.
 
"Türk Nöroradyoloji Diploması” yeterlilik sınavına alınmam için gereği arz olunur.
 
 
 
 
 
                                                                                                            Dr.  ……