YETERLİLİK KURULU

   Yeterlilik Kurulu

Başkan
Naci Koçer

Başkan Yardımcısı
Civan Işlak

Sekreter
Cem Çallı

Üyeler 
 Emel Ada
Yonca Anık
Nail Bulakbası
Saruhan Çekirge
Mehmet Koçak
Özenç Minareci
Yelda Özsunar
Müfit Parlak
Işıl Saatci
E. Turgut Talı
Melda Apaydın,


Yeterlilik Kurulu Yedek Üyeleri
Simay Kara
A. Yusuf Öner
Osman Kızılkılıç

Sınav Komisyonu

Başkan
Osman Kızılkılıç

Sekreter
A. Yusuf Öner

Üyeler 
Simay Kara
E. Turgut Talı
Naci Koçer.