TÜRK NÖRORADYOLOJİ DİPLOMASI 3. DÖNEM 3. KURSU TRAVMA VE DEJENERASYON 27-29 EYLÜL 2019 CLARION GOLDEN HORN OTEL - İSTANBUL

27 EYLÜL 2019 CUMA
 
 12.45 - 13.00 Açılış töreni
 
 13.00 - 13.30 Epileptojenik lezyonlar
 Prof. Dr. Cem ÇALLI / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
13.30 - 14.00 Epilepsi: standart ve ileri görüntülemede nöroradyolojik protokoller
Prof. Dr. Cem ÇALLI / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
14.00 - 14.30 Omurga, spinal kord ve kranioservikal yaralanma: mekanizmalar ve görüntüleme bulguları
Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI / Girne Üniversitesi
 
14.30 - 15.00 Omurga ve spinal kord travması
Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI / Girne Üniversitesi
 
15.00 - 15.30 KAHVE MOLASI
 
15.30 - 16.00 Spinal stenoz ve instabilite
Uzm. Dr. Onur Levent ULUSOY / Florence Nightingale Hastanesi
 
16.00 - 16.30 Operasyon sonrası ve girişim sonrası omurga
Uzm. Dr. Onur Levent ULUSOY / Florence Nightingale Hastanesi
 
16.30 - 17.00 Davranış ve yüksek kortikal fonksiyonların nöroanatomisi
Prof. Dr. Civan IŞLAK / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 
17.00 - 17.30 Koma, vejetatif durum ve beyin ölümü: tanım, adli durum ve nöroradyolojinin rolü
Prof. Dr. Nail BULAKBAŞI / Girne Üniversitesi
 
28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ
 
08.30 - 09.00 Yaşlanan beyin: Normal ve patolojik durumlar
Prof. Dr. Gazanfer EKİNCİ / Marmara Üniversitesi
 
09.00 - 09.30 Demans: görüntülemenin rolü
Prof. Dr. Ercan KARAARSLAN / Acıbadem Üniversitesi
 
09.30 - 10.00 Dejeneratif hastalıklarda atrofi paterni ve klinik pratikte ölçüm yöntemleri
Prof. Dr. Ercan KARAARSLAN / Acıbadem Üniversitesi

Dejeneratif hastalıklarda ileri görüntüleme: gerçekten bir rolü var mı?
Prof. Dr. Ercan KARAARSLAN / Acıbadem Üniversitesi
 
10.00 -10.30 Omurganın dejeneratif hastalıkları
Prof. Dr. Gazanfer EKİNCİ / Marmara Üniversitesi
 
10.30 - 11.00 KAHVE MOLASI
 
11.00 - 11.30 Hareket bozuklukları: tanı ve tedavide görüntülemenin rolü
Prof. Dr. Civan IŞLAK / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 
11.30 - 12.00 Bakteriyel menenjit ve serebrit
Prof. Dr. Naci KOÇER / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 
12.00 - 12.30 Viral ve prionik enfeksiyonlar
Prof. Dr. Turgut TALI / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
12.30 - 13.00 AİDS ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
Prof.Dr. Naci KOÇER / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 
13.00 - 13.30 Spinal enfeksiyonlar
Prof.Dr. Turgut TALI / Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
13.30 - 14.30 ÖĞLE YEMEĞİ
 
14.30 - 15.00 Nonenfektif granülomatozlar
Doç. Dr. Batuhan KARA / T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
 
15.00 - 15.30 Merkezi sinir sisteminin MS ve diğer idiopatik enflamatuar hastalıkları: tanı kriterleri ve taklitçileri
Prof. Dr. Cem ÇALLI / Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
15.30-16.00 Myelit ve miyelopati
Doç. Dr. Batuhan KARA / T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
 
16.00-16.30 KAHVE MOLASI
 
16.30-17.00 Çocuklarda ensefalit ve ilişkili enflamatuar bozukluklar
Prof. Dr. Kader KARLIOĞUZ /Hacettepe Üniversitesi

 
17.00-17.30 Konjenital metabolik hastalıklar: mitokondriyal sitopatiler
Prof. Dr. Kader KARLIOĞUZ /  Hacettepe Üniversitesi
 
17.30 - 18.30 WORKSHOP FİLM OKUMA

29 EYLÜL 2019 PAZAR
 
08.30 - 09.00 Bel ağrısı, ileri görüntülemenin kullanımı ve istismarı
Prof. Dr. Murat HANCI / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 
09.00 - 09.30 Periferik sinir hastalıklarının tanısında MR'ın rolü
Prof. Dr. Ayşe ARALAŞMAK / Bezm-i Alem Üniversitesi
 
09.30 - 10.00 Kafa travmasında tedavi:kanıta dayalı stratejiler
Doç. Dr. Fatma ÖZLEN / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 
10.00 - 10.30 Kranioserebral travmalı hastalarda nörogörüntülemenin tanı, tedavi ve prognoza katkısı
Doç. Dr. Fatma ÖZLEN / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 
10.30 - 11.00 KAHVE MOLASI
 
11.00 - 11.30 Pediatrik kafa travması ve örselenmiş çocuk
Prof. Dr. Ayşe ARALAŞMAK / Bezm-i Alem Üniversitesi
 
11.30 - 12.00 Kafatabanı, orbita ve fasiyal yaralanma
Prof. Dr. Simay ALTAN KARA / Acıbadem Üniversitesi
 
12.00 - 12.30 Perkütan spinal girişimler
Prof. Dr. Osman KIZILKILIÇ / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
 
13.30 - 14.00 Multipl skleroz: tanı ve tedaviye cevabın monitorizasyonunda görüntüleme
Doç. Dr. Fatma Sibel BAYRAMOĞLU / T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
 
14.00 - 14.30 Erişkinlerde kronik hidrosefali
Doç. Dr. Fatma Sibel BAYRAMOĞLU / T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
 
14.30 - 15.00 Ekzojen toksik ve metabolik hastalıklar
Prof. Dr. Alpay ALKAN / Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
 
15.00 - 15.30 KAHVE MOLASI
 
15.30 - 16.30 SINAV