TÜRK NÖRORADYOLOJİ DİPLOMA 3.DÖNEM 2.KURSU 12-14 NİSAN 2019 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. KURS PROGRAMI İÇİN (BAŞLIĞI TIKLAYINIZ)

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DİPLOMASI • ÜÇÜNCÜ DÖNEM İKİNCİ KURSU

 - İSTANBUL

 

12 NİSAN 2019 CUMA

13:00 - 13:30 1 Hemodinamik rezerv: kavram, klinik önem ve değerlendirilmesi Prof.Dr.Osman KIZILKILIÇ

13:30 - 14:00 2 Pıhtılaşma sisteminin fizyolojisi ve farmakolojik modülasyonu Prof.Dr.Cem AR

14:00 - 14:30 3 Damar duvarı kontrastlı MR görüntüleme: yeni teknikler ve teknik sorunlar  Prof.Dr. Ercan Karaarslan

14:30 - 15:00 4 Karotis plağı; patofizyolojiden görüntülemeye Prof.Dr. Ercan Karaarslan

15.00-15.30 Kahve Arası

15.30 -16:00 5 Nonaterosklerotik, nonhipertansif damar hastalıkları (Moya-Moya hastalığı, primer ve sekonder vaskülit) Prof.Dr. Sabahattin Saip

 16:00 - 16:30 6 İskemik inme: temel patofizyoloji ve tıbbi tedavisi Prof.Dr. Birsen İnce

 16:30 - 17.00 7 Pediatrik hemorajik inme  Doç.Dr. Anıl ÖZGÜR

 17:00 - 17.30 8 Pediatrik iskemik inme Doç.Dr. Anıl ÖZGÜR

 

13 NİSAN 2019 CUMARTESİ

08.30 - 09.00 9 Akut inmede tedavi yaklaşımları Prof. Dr. İpek MİDİ

09:00 - 09:30 10 Supra ve infratentoriyal vasküler terituarlar: varyasyonlar, kompansatuar yollar Prof.Dr. Nail Bulakbaşı

09:30 - 10:00 11 Hemodinamik serebral otoregülasyon defektleri ve ilişkili sendromlar (PRES) Prof.Dr. Nail Bulakbaşı

10:00 - 10:30 12 Serebral vazokonstriksiyon sendromu  Prof.Dr. Nail Bulakbaşı

10.30-11.00 Kahve Arası

11.00 - 11.30 13 Venöz İskemi, patofizyoloji ve tanı Prof.Dr. Civan Işlak

11:30 - 12:00 14 İntraserebral kanama; mekanizmaları, görüntülenmesi ve tedavisi Prof.Dr. Cem Çallı

12:00 - 12:30 15 Geçici iskemik atak: Görüntüleme gerekli mi? Prof.Dr. Cem Çallı

12:30 - 13:00 16 Hiperakut iskemik inmede görüntüleme  Prof.Dr. Alpay Alkan

13.00-14.00 Yemek Arası

14.00-14.30 17 Hemorajik transformasyon ve reperfüzyon kanaması; klinik ve radyolojik öngörü, prognoz  Prof.Dr. Alpay Alkan

14.30-15.00 18 Hipertansif ve aterosklerotik küçük damar hastalığı   Prof.Dr. Gökhan Erkol

15:00-15.30 19 Penumbranın deneysel ve klinik modellerle değerlendirilmesi Prof.Dr.Nazire Afşar

15.30-16.00 20 Penumbra kavramı ve akut iskemide kurtarılabilir doku. Prof.Dr.Nazire Afşar

16.00-16.30 Kahve Arası

16.30-17.30 Workshop-Film Okuma

 

14 NİSAN 2019 PAZAR

08.30-09.00 21 İntrakraniyal aterosklerotik hastalık tanı ve tedavisi  Prof. Dr. İpek MİDİ

09.00-09.30 22 Subaraknoid kanama; fizyopatoloji, mekanizmalar, tanı  Prof.Dr. Naci Koçer

09.30-10.00 23 İntrakraniyal kanamamış-kanamış anevrizmalarda tanı ve tedavi Prof.Dr. Naci Koçer

10.00-10.30 24 Anevrizmaların takibi; ne zaman ve nasıl? Prof.Dr. Naci Koçer

10.30-11.00 Kahve Arası

11.00 - 11.30 25 Arteriyel disseksiyon: tanı, tıbbi ve girişimsel tedavisi Prof.Dr. Işıl Saatçi

11:30 - 12:00 26 Dural sinus ve kortikal venöz tromboz; anatomiden görüntülemeye Prof.Dr. Osman KIZILKILIÇ

12.00-12.30 27 Dural AVM'lerde tedavi Prof.Dr. Saruhan Çekirge

12.30-13.00 28 Tedavi endikasyonlarının saptanmasında AVM değerlendirilmesi Prof.Dr. Işıl Saatçi

13.00-14.00 Yemek Arası

14.00-14.30 29 Serebral ve spinal damarsal lezyonlarda radyocerrahi  Prof.Dr.Ömer Uzel

14.30-15.00 30 Serebrovasküler tutulumla birlikte olan sistemik hastalıklar  Prof.Dr. Baki Göksan

15.00-15.30 31 Spinal kordun damarsal hastalıkları   Prof.Dr. Civan Işlak

15.30-16.00 Kahve Arası

16.00-17.00 SINAV